12-04-2019 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019


Szkolne rekolekcje, 2019

Tegoroczne rekolekcje pięknie wpisały się w program duszpasterski o Duchu Świętym, którego  hasłem jest „W mocy Ducha Świętego”.               

Rekolekcje prowadzone były przez księdza Jarosława, naszego duszpasterza. Ksiądz w sposób wymowny i obrazowy przypomniał o darach i charyzmatach danych każdemu, by służyć wspólnocie Kościoła. Przypomniał smutną prawdę, że współczesny człowiek gubi się, zamykając drzwi swojego serca na dobro, piękno i prawdę. Bożą pomocą są Jego dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, bojaźni Pańskiej, pobożności. W pogłębionej refleksji nad ich wartością pomogły przywołane przez księdza  postacie biblijne, niegdyś  słabe i niemocne, które współpracując z Bożą łaską, stawały się herosami wiary. Można tu wymienić Abrahama, Mojżesza, Józefa, Gedeona, Dawida czy Jeremiasza.

Rekolekcje zakończyły się spowiedzią dzieci i wspólną Mszą Świętą, na której obecni byli również laureaci  Powiatowego Konkursu Biblijnego razem ze swoimi opiekunami.  Tradycyjnie – już od czterech lat – ostatni dzień rekolekcji jest też uroczystym podsumowaniem konkursu.                     

Należałoby wspomnieć o muzycznej stronie naszych rekolekcji, która raduje ducha i wspomaga w przyjmowaniu Bożej nauki. Bardzo dziękujemy wszystkim włączającym się w śpiew, a szczególnie Marcie z kl. VIa, Uli z kl. Va i jej bratu Andrzejowi, absolwentowi naszej szkoły, za grę gitarową i śpiew. Nie sposób podziękować uczniom za ich obecność i rodzicom, którzy przywieźli swoje dzieci. Dziękujemy księdzu Jarkowi za naukę, spowiedź i Mszę Świętą. Za ten wspólnie spędzony czas wszystkim z serca – Bóg zapłać.

katechetka Krystyna Nowocień