03-06-2019 Gry i zabawy integracyjne - popołudniowe spotkania przy grach planszowych w VII a


Zabawy i gry towarzysko - rozrywkowe służą pomysłowemu odpoczynkowi dziecka, dostarczają mu wiele radości i satysfakcji. Przez gry i zabawy kształtują się cechy charakteru – rzetelność, dokładność, koleżeńskość a przede wszystkim kreatywność. Występujące w nich stałe napięcie wzrokowe, słuchowe, działalność manualna wyrabiają zdolność orientacji przestrzennej, wyczucia czasu, uczą przekazywania wiadomości i utrzymywania łączności. Doskonalą nawyki, uczą myśleć i obserwować. Koleżeństwo i przyjaźń czynią życie emocjonalne dziecka radośniejszym, bardziej bogatym, interesującym. Pod wpływem tych kontaktów dzieci uwrażliwiają się na piękno otoczenia, stają się subtelniejsze, nabierają kultury uczuciowej, uczą się okazywać i reagować na przejawy uczucia. Formy towarzyskie integrują zespół klasowy, wprowadzają w nim atmosferę naturalności, porozumienia, równorzędności, życzliwości i  wzajemnego poszanowania.  Gry i zabawy  mają za zadanie integrację zespołu osób, które mają razem coś zrobić, czegoś doświadczyć lub po prostu przebywać ze sobą, miło spędzając czas. Służą one rozwojowi grupy, a więc uczą współpracy, wrażliwości na innych, budują poczucie zaufania. Mają też wpływ na rozwijanie porozumienia w zespole oraz wykształcenie się poczucia bezpieczeństwa. Poprzez stosowanie na zajęciach zabaw i gier integracyjnych możemy wypracować pozytywne i akceptujące nastawienie do grupy. Wpłynie to zapewne na udane porozumienie się  między uczniami. Zabawy i gry stolikowe kształcą zdolności poznawcze: spostrzeganie, pamięć, myślenie, uwagę, wzbogacają wiadomości z zakresu różnych dziedzin, doskonalą umiejętności , uczą zastosowania zdobytych wiadomości w praktyce, kształtują cechy charakteru dziecka. Takie zabawy umożliwiają  współpracę w grupie. Uczniowie pracują w parach lub w większych zespołach, co pozwala im lepiej się poznać. Uczniowie z klasy VII a zagrali w gry tj.: Uno, Czółko, 5 sekund, Domino, Wielka Gra.

Ewelina Wasiluk- wychowawca klasy