09-09-2019 Patronka szkoły - kalendarium wrześniowe..


Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny…

Maria Skłodowska-Curie

Aby jeszcze bardziej przybliżyć – uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom oraz wszystkim odwiedzającym stronę naszej szkoły – postać patronki Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki i wielkiej polskiej uczonej, na początku każdego miesiąca na stronie szkoły będzie zamieszczane kalendarium z Jej życia i działalności.  

Osiągnięcia naukowe uhonorowane wieloma odznaczeniami i nagrodami Nobla zapewniły tej wybitnej, lecz skromnej uczonej, trwałe miejsce w historii Polski, Europy i świata. 

Maria Skłodowska-Curie prezentowała w swoim życiu i przekazała dzisiejszym pokoleniom wartości, które są ponadczasowe: wiedza, profesjonalizm, bezstronność oraz tolerancja i szacunek do drugiego człowieka. 

Zapraszamy do wnikliwej lektury kalendarium wrześniowego… 

Źródło: http://www.mmsc.waw.pl/

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki