17-09-2019 Kampania BohaterON - włącz historię


„Bohaterstwo, ofiarność i zaciętość powstańców są największym w naszej historii przejawem walki o wolność jako wartości wyższej niż życie ludzkie, kalectwo, wszystkie dobra materialne. Byłoby ciężkim błędem nie doceniać, a co gorsza odżegnywać się od takich wartości duchowych.”

          Jerzy Kirchmayer

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

W ramach kampanii Uczennice i Uczniowie mogą napisać do Powstańców listy, wykonać własnoręcznie kartki lub laurki bądź jakąkolwiek inną wybraną przez siebie pocztówkę/kartkę okolicznościową.

UWAGA:

1. Organizatorzy w tym roku nie udostępniają drukowanych, dedykowanych akcji pocztówek.

2. Część kartek zostanie wykonana w czasie lekcji, nauczyciele historii zachęcają jednak do wspólnego wykonania listów, kartek, laurek etc. z rodzicami w domu

3. Listy, kartki, laurki etc. należy dostarczyć do 21 października do sali nr 24.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=cTU3HTqn9ic

Daniel Siemiński – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie