18-09-2019 Las w słoiku - kreatywne warsztaty w klasie II a


W dniu dzisiejszym klasy drugie wzięły udział w kreatywnych warsztatach ,,Las w słoiku” prowadzonych przez instruktorów Pracowni Artystycznej AS z Czernichowa. Ideą warsztatów było uświadomienie uczniom pozytywnego wpływu przyrody i lasów na zdrowie człowieka. Pierwsza część warsztatów to pogadanka na temat lasów i ich znaczenia dla ludzkości oraz korzyści płynących z obcowania człowieka z przyrodą. A potem uczniowie rozpoczęli część praktyczną – sadzenie własnego lasu w szklanym słoju. Mieli do dyspozycji wszelkie materiały: podłoża, żwir, mchy, kamyki, rośliny, elementy dekoracyjne. Poprzez praktyczne działanie poznawali tajniki tworzenia mini-lasów zamkniętych w naczyniach. Każdy z uczniów świetnie się bawił przy komponowaniu własnego skrawka lasu. Po tych niezwykle wartościowych warsztatach nasi drugoklasiści z pewnością będą bardziej szanować i doceniać przyrodę. Była to niezwykle cenna dla nich lekcja – teoretyczna i praktyczna. Każdy z uczniów zabrał ze sobą wykonany – podczas tych kreatywnych warsztatów – przez siebie mini-las w szklanym pojemniku. Na załączonych zdjęciach można obejrzeć, jak piękne „Lasy w słoiku” wyczarowały nasze dzieci…

Marta Dąbrowska – wychowawca klasy II a