25-09-2019 Ogólnopolski projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w klasie II a


Klasa II a rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” Projekt obejmuje cykl niezwykle ciekawych zajęć kształtujących kompetencje społeczne uczniów: nawiązywanie relacji z innymi, empatię, kreatywność, świadomość własnych emocji, dobrą współpracę z innymi. Te kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka uczniowie nabywać będą poprzez wspólną naukę, gry edukacyjne, ćwiczenia i zadania twórcze. 

Projekty edukacyjne Uniwersytetu Dzieci rekomendowane są przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Realizację projektu klasa II a rozpoczęła kreatywnymi, ciekawymi zajęciami: „Czy można uczyć się szybciej?” Uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje mózg, jakie funkcje pełnią półkula lewa i prawa, jak działają neurony w mózgu. Obejrzeli film: „Czy można uczyć się szybciej?”, wykonywali ćwiczenia wspomagające szybszą naukę i koncentrację uwagi, poznawali sposoby rozwiązywania trudności podczas odrabiania lekcji. Drugoklasiści bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania, które wyzwalały ich pełne zaangażowanie – ani chwili się nie nudzili. Prace wykonywane zespołowo sprzyjały integrowaniu grupy i aktywizowały wszystkich uczniów, nawet tych bardziej nieśmiałych. Podczas twórczej, wspólnej, kreatywnej zabawy dzieci zdobywały wiedzę i jednocześnie kształciły umiejętności pracy zespołowej. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni, zaangażowani, aktywni, dumni z siebie i z niecierpliwością wyczekują kolejnych zajęć! Dziś dowiedzieli się, że mogą uczyć się szybciej, a już wkrótce dowiedzą się, jak się uczyć koncentracji uwagi… Uatrakcyjnieniu zajęć sprzyjało wykorzystanie tablicy multimedialnej.

Marta Dąbrowska – wychowawca klasy II a