03-10-2019 Ogólnopolski projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci w klasie II a


Klasa II a realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” Projekt obejmuje cykl zajęć kształtujących kompetencje społeczne uczniów: nawiązywanie relacji z innymi, empatię, kreatywność, świadomość własnych emocji, dobrą współpracę z innymi. Te kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka uczniowie nabywać będą poprzez wspólną naukę, gry edukacyjne, ćwiczenia i zadania twórcze. 

Projekty edukacyjne Uniwersytetu Dzieci rekomendowane są przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Na pierwszych zajęciach uczniowie dowiedzieli się, jak mogą uczyć się szybciej, a dziś – jak mogą ćwiczyć koncentrację uwagi. Podczas lekcji wykonywali ćwiczenia wspomagające koncentrację „Trening koncentracji uwagi – zmysł wzroku, dotyku, słuchu”, poznawali sposoby radzenia sobie z niełatwymi zadaniami, zastanawiali się też, czym jest ta koncentracja uwagi i dlaczego czasem tak trudno nam się skoncentrować. Po obejrzeniu filmu: „Jak skończyła się historia chłopca?” wyciągali wnioski, dlaczego miał on tak duże trudności z wykonaniem zadań. Podsumowaniem zajęć była analiza planszy „Wygraj z niełatwym zadaniem”, która stanowiła instrukcję odpowiadającą na pytanie „Jak poradzić sobie z trudnym zadaniem?” Uczniowie uświadomili sobie, że takie czynniki jak: myśli, emocje i wyobrażenia mogą wspomagać koncentrację uwagi. Drugoklasiści bardzo chętnie i w skupieniu wykonywali poszczególne zadania, a praca w grupie integrowała klasę. Podczas wspólnej, kreatywnej zabawy dzieci zdobywały wiedzę i jednocześnie kształciły umiejętność pracy zespołowej. Uatrakcyjnieniu zajęć sprzyjało wykorzystanie tablicy multimedialnej.

Drugie zajęcia cyklu za nami… uczniowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych! 

 Marta Dąbrowska – wychowawca klasy II a