28-10-2019 Ochrzczeni i posłani 2019 - Tydzień misyjny w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym


Październik to zazwyczaj taki niezwykły miesiąc w Kościele, a tegoroczny to już zupełnie nadzwyczajny. Tak nazwał go papież Franciszek, pragnąc uczcić 100 rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego „Maximum illud” przez papieża Benedykta XV.

Wszelkie dary, które otrzymaliśmy, spośród których największymi jest Boża miłość i wiara w Jezusa Chrystusa, nie mogą być zatrzymane, schowane gdzieś „w kuferku” naszego serca. W liście Benedykta XV czytamy:

Największe i Najświętsze to zadanie, które Pan nasz Jezus Chrystus zlecił uczniom tuż przed swym odejściem do Ojca, mówiąc: >Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu< (Mk 16, 15), nie miało bynajmniej zakończyć się ze śmiercią Apostołów, lecz ma trwać przez wieki aż do skończenia świata, to znaczy dopóki będą na ziemi ludzie, których prawda ma wyzwolić. Toteż od chwili, gdy >oni poszli i głosili wszędzie Słowo Boże< (Mk 16, 20), tak że >po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż na krańce ziemi ich słowa< (Ps 18, 15), Kościół, pamiętając o Boskim rozkazie, nigdy jeszcze na przestrzeni wieków nie przestał posyłać do wszystkich części świata zwiastunów i przekazicieli Nauki otrzymanej od Boga i zbawienia wiecznego, które Chrystus zgotował rodzajowi ludzkiemu.”

Wrażliwi na słowa Jezusa i nauczanie Kościoła staramy się być takimi zwiastunami, heroldami Bożej prawdy, która uczy, że miłość wtedy jest prawdziwa, kiedy umie się dzielić. Może nie  zawsze o tym pamiętamy, ale  każdego roku od wielu lat październikowy tydzień misyjny o tym nam przypomina. Daje okazję, by poczuć się prawdziwym misjonarzem. Pomagają nam w tym też  spotkania misyjne. W tym roku spotkaliśmy się z misjonarzami z Papieskich Dzieł Misyjnych, których tysiące projektów ratuje, chroni życie i zdrowie milionom dzieci w kilkudziesięciu krajach świata. Można śmiało powiedzieć za misjonarką Anną Sobiech, że tego cudu w dużej mierze dokonują dzieci. I w naszej szkole takiego cudu  możemy doświadczyć.  Angażując  całą naszą społeczność: uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez fantowe kiermasze i kiermasze ciast, zostawiamy trwały ślad naszego zatroskania o dzieci krajów ubogich. Ale i w nas wyciska się znak miłości, bowiem uczestniczymy w duchowej wymianie darów i talentów. Sprawdza się powiedzenie, że więcej jest radości w dawaniu niż braniu.   Kiermaszowa inicjatywa jest też wspaniałą okazją do wspólnego działania, wzajemnej integracji i dobrej zabawy. Zebrane natomiast pieniądze, a jest ich niemało, są przekazywane na potrzeby misji. Złożyliśmy ofiarę 800 zł na Papieskie Dzieła Misyjne i 1681 zł. na zaprzyjaźniony ośrodek misyjny w Rwandzie.  Część funduszy pozostawiamy w szkole na potrzeby samorządu uczniowskiego. W zeszłym  roku dzięki naszej ofierze rwandyjski ośrodek misyjny mógł zaopatrzyć dzieci na miesiąc w specjalny  odżywczy  napój z sorgo.

Bardzo dziękuję rodzicom, uczniom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu tygodnia misyjnego. Za przyniesione fanty i pyszne ciasta. Jestem dumna z naszych uczniów, którzy bardzo mocno się zaangażowali – u niektórych ujawniły się niezwykłe talenty i wrażliwe serca.  Mam nadzieję, że z tej lekcji dostaliśmy w niebie szóstkę.

Z serca wszystkim – Bóg zapłać.

Krystyna Nowocień