02-11-2019 Patronka szkoły - kalendarium listopadowe


Ja zaś myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne,

a o to głównie chodzi, aby go nie zmarnować…

Maria Skłodowska-Curie

Aby jeszcze bardziej przybliżyć – uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom oraz wszystkim odwiedzającym stronę naszej szkoły – postać patronki Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej noblistki i wielkiej polskiej uczonej, na początku każdego miesiąca na stronie szkoły zamieszczane jest kalendarium z Jej życia i działalności.

Maria Skłodowska-Curie prezentowała w swoim życiu i przekazała dzisiejszym pokoleniom wartości, które są ponadczasowe: wiedza, profesjonalizm, bezstronność oraz tolerancja i szacunek do drugiego człowieka. Osiągnięcia naukowe uhonorowane wieloma odznaczeniami i nagrodami Nobla zapewniły tej wybitnej, lecz skromnej uczonej, trwałe miejsce w historii Polski, Europy i świata.

Zapraszamy do wnikliwej lektury kalendarium listopadowego…

Źródło: http://www.mmsc.waw.pl/    

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki