08-11-2019 Bezpieczeństwo i dobre maniery przede wszystkim...


W szkole przebywa na co dzień wiele osób. O tym, czy jest tam bezpiecznie, decyduje przede wszystkim ich zachowanie. Aby uniknąć zagrożeń, należy przestrzegać regulaminów szkolnych. Każdy uczeń może być świadkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia. W razie wypadku powinien natychmiast powiadomić nauczyciela bądź osobę dorosłą. Ważne też jest, aby każdy przestrzegał zasad dobrego wychowania. W miłej atmosferze szybko i wesoło upływa czas. Uczniowie klas IV wzięli udział w kampanii promującej bezpieczeństwo i dobre maniery. Efektem programu były kolorowe plakaty. Dbajmy o bezpieczeństwo!!!

Ewelina Wasiluk - koordynator akcji