08-11-2019 Kierunek kreatywność, ze znakami bezpieczniej...


W szkołach i innych budynkach, w których gromadzą się ludzie, występuje ryzyko wybuchu pożaru lub upadku. Dlatego takie miejsca są oznaczone symbolami zwanymi znakami bezpieczeństwa. Mogą one między innymi wskazywać kierunek ewakuacji, czyli opuszczania budynków w  sytuacji zagrożenia. Z kolei w bezpiecznym korzystaniu z  dróg pomagają znaki drogowe. Wyróżnia się wśród nich znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. Symbole te dotyczą zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych. W celu utrwalenia poznanego materiału uczniowie czwartych klas wykonali Pana Stopa i Stonogę. W ten sposób ustawione na biurku lub w widocznym  miejscu będą przypominali, o czym informują odpowiednie znaki.

Ewelina Wasiluk- nauczycielka techniki