16-11-2019 16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji


W 1995 roku państwa członkowskie ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury ogłosiły 16 listopada corocznym Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Celem Dnia Tolerancji jest: uwrażliwienie uczniów i całego społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji; kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej; przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię.

Państwa członkowskie UNESCO ogłosiły i podpisały Deklarację Zasad Tolerancji, której Art. 1 brzmi: Tolerancja to szacunek, akceptacja i docenienie różnorodności naszych światowych kultur i sposobów bycia człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie oraz wolność myślenia, sumienia i przekonań. Tolerancja to nie tylko moralna powinność, ale także polityczny i prawny wymóg. Tolerancja to wartość, która czyni pokój możliwym na świecie.

Deklaracja Zasad Tolerancji określa także rolę szkół, wskazując, że edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Edukacyjne działania przyczyniają się do rozwoju zrozumienia, solidarności i tolerancji wśród jednostek, grup etnicznych, społecznych, kulturowych, religijnych i językowych oraz całych narodów.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi żyjemy na co dzień.

Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie