25-11-2019 Ogólnopolska akcja "Szkoła do hymnu"


Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej podziękowanie za udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

Krystyna Siemiątkowska – koordynator akcji