04-12-2019 PODZIĘKOWANIE DLA PRZYJACIÓŁ DZIECI MISYJNYCH


                                                                                   Podkowa Leśna, 18.11.2019 r.

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Sklodowskiej-Curie w Ruścu

Kto pomaga misjonarzowi ten nagrodę misjonarza otrzyma. Sam Pan Jezus zachęca nas słowami: Kto wam poda kubek wody  do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody (Mk 9, 41). Kubek wody to gest bardzo prosty a zarazem wielki w oczach Boga, jeśli jest podany w Jego imię, to znaczy z miłości.

Być misjonarzem to kochać, kochać bez granic. I wy takimi misjonarzami jesteście, a przynajmniej uczycie się, jak nimi być. Każdego roku podejmujecie różne inicjatywy, żeby pomóc Waszym rówieśnikom w Afryce! Tak było i teraz.

Na ręce Waszej katechetki pani Krystyny Nowocień pragnę Wam serdeczne podziękować za Wasz dar serca – kwotę 1.681 zł - przekazaną na rzecz naszych misji. Wystarczy na bardzo dużo kubków wody!!! Ofiarowana przez Was suma zostanie przeznaczona na wyposażenie niedawno wybudowanego przedszkola w Karamie. Nowe mury już stoją, ale w klasach jeszcze trochę pusto. Brakuje stolików, krzesełek, materiałów dydaktycznych. Z Waszego daru serca siostry kupią ok. 25 małych krzesełek. To wystarczy dla jednej grupy dzieci! W imieniu tych maluszków, które już nie będą siedzieć na matach, na podłodze, ale na wygodnych krzesełkach, z serca dziękujemy i w ich języku Wam mówimy: 

Niech Was Bóg błogosławi!

Imana ibahe umugisha!

W imieniu sióstr misjonarek i dzieci z Rwandy

s. Katarzyna Grzybowska, sekretarka misyjna