06-01-2020 Ib wysyła kartki w ogólnopolskim projekcie "IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ"


Klasa I b brała udział w ogólnopolskim projekcie „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, której organizatorem jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg z siedzibą w Gdańsku. Celem kampanii jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e - uzależnieniom u dzieci, a także - a może przede wszystkim - podkreślenie wyjątkowości łączących więzi i osobistych relacji w świecie, w który bardzo ważna rolę odgrywają technologie informacyjno - komunikacyjne. Poprzez udział w kampanii dzieci zobaczyły, że czasem warto zrezygnować z mediów cyfrowych na rzecz rozmowy, spotkania, osobistego zainteresowania drugą osobą. Poprzez własnoręczne, tradycyjne życzenia staraliśmy się podkreślić wyjątkowość osób do których wysyłaliśmy kartki.  Liczymy, że napisane przez nas własnoręcznie życzenia pozostawią po sobie trwały ślad u naszych odbiorców. A ja mam nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie udało mi się zobrazować dzieciom istotę słowa pisanego, jego rangę i oddziaływanie. Pokazać, że w świecie cyfrowym, w którym przyszło nam żyć, nie możemy zapomnieć o tradycji, której kultywowanie jest naszym obowiązkiem.

Katarzyna Myzia