09-01-2020 BohaterON - włącz historię. Podsumowanie akcji


„Bohaterstwo, ofiarność i zaciętość powstańców są największym w naszej historii przejawem walki o wolność jako wartości wyższej niż życie ludzkie, kalectwo, wszystkie dobra materialne. Byłoby ciężkim błędem nie doceniać, a co gorsza odżegnywać się od takich wartości duchowych.”

          Jerzy Kirchmayer

 

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. W ramach tej kampanii przygotowywaliśmy pocztówki i laurki które zostały wysłane do uczestników Powstania Warszawskiego. W sumie wykonaliśmy ponad 700 kartek – każda z rysunkiem i życzeniami. Mam nadzieję, że każda z pocztówek dostarczy wiele radości i wzruszeń. Powinniśmy być dumni, że udało się zaangażować tak wiele osób.          

Daniel Siemiński – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, koordynator akcji