13-01-2020 Patroni roku 2020 ustanowieni przez Sejm


Wolność jest podstawą odpowiedzialności człowieka za realizację wartości moralnych

Roman Ingarden

 

W 2019 r. parlamentarzyści – w myśl art. 33a Regulaminu Sejmu – ustanowili w drodze okolicznościowych uchwał patronaty na rok 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. 2020 rok będzie także rokiem dwóch wydarzeń z 1920 roku – Bitwy Warszawskiej i Zaślubin Polski z morzem w Pucku.

Święty Jan Paweł II
18 maja 2020 r. – 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. Papież zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności i obrona praw naszego narodu uczyniły go najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy.

Hetman Stanisław Żółkiewski
2020 r. – 400-lecie śmierci Stanisława Żółkiewskiego. Hetman Żółkiewski był wybitnym wodzem w dziejach oręża polskiego, hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym. Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach wieku XVII. Zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom.

Roman Ingarden
2020 r. – 50. rocznica śmierci filozofa. Roman Ingarden to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny – od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego bezkompromisowość intelektualna.

Leopold Tyrmand
2020 r. – 100-lecie urodzin i 35. rocznica śmierci. Leopold Tyrmand to wybitny pisarz, dziennikarz i publicysta. W uchwale posłowie podkreślili, że autor głośnej powieści „Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną.

Bitwa Warszawska 1920 roku
15 sierpnia 2020 roku – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. Prezydent RP Lech Kaczyński powiedział: „Była to chwila wielkiej narodowej próby, którą Polacy przebyli zwycięsko. Jej bohaterami, prawdziwymi twórcami zwycięstwa, byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy ruszyli w bój o wszystko. Wreszcie solidarność i ofiarność całego społeczeństwa, które w tym dramatycznym momencie porzuciło spory i podziały.”

Zaślubiny Polski z morzem w Pucku w 1920 roku
10 lutego 2020 r. – 100-lecie historycznych zaślubin Polski z morzem dokonanych w Pucku przez gen. Józefa Hallera. Władze II Rzeczypospolitej nadały temu wydarzeniu szczególną rangę. „Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem” – powiedział podczas tamtej uroczystości gen. Haller.

Źródło:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=D2D67778BF2D4A7BC12584DD004CA262

Krystyna Siemiątkowska - nauczyciel WOS