10-02-2020 Akcja "Góra Grosza" - podsumowanie akcji


W dniach 25 listopada 2019 r. – 2 stycznia 2020 r. Sekcja Charytatywna Samorządu Uczniowskiego przeprowadziła kolejną zbiórkę monet w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Celem kampanii była zbiórka monet na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka i rodzinach zastępczych. W tym roku dołączyły do nas oddziały przedszkolne pod opieką p. J. Wyłupek i p. P. Gąsiewskiej. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się nam zebrać 42 kg monet, co daje kwotę 791,42 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Opiekunowie SU