05-03-2020 Święta Polaków


Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. 

Józef Piłsudski 

Obecny katalog polskich świąt zawiera wykaz świąt formalnie ustanowionych przez władze polskie w drodze aktów normatywnych jako święta państwowe lub narodowe oraz innych dni świątecznych (ustanowionych ustawami lub uchwałami sejmowymi) niebędących jednak świętami państwowymi czy narodowymi (pomimo występującego wyrazu „narodowy” w nazwie niektórych świąt. 

Dzięki obchodzeniu świąt ­– szczególnie państwowych lub narodowych – podtrzymywana jest tradycja i pamięć historyczna, która umożliwia Polakom identyfikowanie się ze swoim narodem, z wydarzeniami ważnymi w dziejach Polski.

 Krystyna Siemiątkowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i etyki