04-05-2020 Podsumowanie akcji charytatywnej-pomoc dla pogorzelców


Kierując się chęcią pomocy rodzinie pogorzelców z sąsiedniej miejscowości w naszej szkole odbył się kiermasz tostów i zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc zarówno przy kiermaszu jak i tym, którzy podarowali przybory, artykuły chemiczne - z serca dziękuję. Ze sprzedaży tostów udało się zebrać pieniądze w kwocie 1408 zł, które przekazałam poszkodowanej rodzinie. Cieszy mnie, że nasza społeczność szkolna mogła przyczynić się chociaż małą cegiełką do pomocy poszkodowanej rodzinie. Jeszcze raz ogromnie dziękuję w imieniu własnym oraz państwa Molendów. 

Magdalena Mikulska