08-05-2020 Zajęcia czytelnicze w III a


W tym roku szkolnym w klasie III a odbywają się comiesięczne zajęcia czytelnicze z cyklu „Czytanie z przygodami”. W chwili obecnej zmieniły one formę na wirtualną. Zajęcia te mają na celu rozbudzenie w uczniach zainteresowań czytelniczych, wyrabianie umiejętności wyboru, oceniania książki, wdrażanie do czytelnictwa nie tylko dla zabawy czy wiedzy, ale również dla przyjemności. To również możliwość do autokreacji  oraz wzmacniania i aktywizowania uczniów nieśmiałych. Uczniowie bardzo chętnie prezentowali ulubione książki z domowej biblioteki jak i  z uwagą słuchali  czytanych przez nauczyciela historii  zawartych w książce  Beaty Andrzejewskiej pt. ”Opowiastki familijne”. To opowiadania mówiące o empatii, emocjach  o przyjaźniach  i  tolerancji, czasami o trudnych wyborach. Niektórzy uczniowie napisali swoje opowiadania, które mogli zaprezentować na forum klasy. Oto kilka zdjęć z  naszych spotkań oraz prace uczniów.

Małgorzata Kowalska