01-06-2020 Święto Patrona - doświadczenia chemiczne


„Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie”
Maria Skłodowska – Curie
29 maja obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Marii Skłodowskiej Curie – kobiety nieprzeciętnie inteligentnej i pracowitej, z ogromnymi zasługami w zakresie chemii i fizyki. Z tej okazji uczniowie klas 4-8 wykonali różne doświadczenia fizyczne i chemiczne w swoich domach. Jak widać na fotografiach, nauczanie zdalne to nie tylko nauka, ale też i kreatywnie spędzony czas. Dziękuję wszystkim Młodym Odkrywcom za aktywny udział we wspólnym eksperymentowaniu.
Marta Cieślukowska