24-06-2020 Zakończenie roku szkolnego - świetlica grupa IV