28-09-2020 Święta Polaków


Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, 
czasowo zajmujących dane terytorium. 
Józef Piłsudski
 
Obecny katalog polskich świąt zawiera wykaz świąt formalnie ustanowionych przez władze polskie w drodze aktów normatywnych jako święta państwowe lub narodowe oraz innych dni świątecznych (ustanowionych ustawami lub uchwałami sejmowymi) niebędących jednak świętami państwowymi czy narodowymi, pomimo występującego wyrazu „narodowy” w nazwie niektórych świąt.  
Dzięki obchodzeniu świąt – szczególnie państwowych lub narodowych – podtrzymywana jest tradycja i pamięć historyczna, która umożliwia Polakom identyfikowanie się ze swoim narodem, z wydarzeniami ważnymi w dziejach Polski. 
 Krystyna Siemiątkowska