01-10-2020 Tęcza w probówce


Pogoda za oknem bywa różna - a my chcemy zachować to, co najpiękniejsze. Dlatego zamknęliśmy kawałek nieba w probówce.  Oto nasze tęcze z lekcji chemii w klasach siódmych, sporządzone z roztworów cukru o różnej gęstości.

Marta Gutowska, nauczyciel chemii