01-10-2020 Ogólnoszkolne Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego w ramach Narodowego Czytania


W pierwszych dniach września w naszej szkole odbyło się pierwsze Ogólnoszkolne Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego w ramach Narodowego Czytania. Organizatorkami i opiekunkami eventu były nauczycielki języka polskiego - pani Aneta Smętek i pani Anna Kubik. Impreza odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.  W wydarzeniu brali udział uczniowie klas VI – VIII. Młodzież czytała fragmenty wybitnego dzieła z dumą oraz pietyzmem . Uczniowie naszej szkoły w sposób szczególny zaangażowali się w wydarzenie. Podczas czytania kolejnych wersów wielkiego dzieła na twarzach uczestników malowała się powaga i zaduma.  Młodzi ludzie z ogromną ciekawością i satysfakcją uczestniczyli w tej niezwykłej lekcji. Organizatorki pragną podziękować wszystkim uczestnikom i słuchaczom za zaangażowanie i właściwą postawę, która jest ukierunkowana na promocję czytelnictwa. 
Anna Kubik