12-10-2020 Eksperymenty z wodą w Pomysłowych Jeżach


Co trzy tygodnie dzieci z Pomysłowych Jeży spotykają się z Panią Moniką w ramach zajęć badawczych. Jest to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie i okazja do zrozumienia otaczającego świata! W tym tygodniu dzieci dowiedziały się jakie są stany skupienia wody. Może być cieczą - jak ta w kubeczku, ciałem stałym czyli po prostu lodem, albo gazem nazywanym przez dzieci parą wodna. Poznały też nowe słowa: krystalizacja i napięcie powierzchniowe.  Wykonały eksperymenty pokazujące mieszanie się zabarwionej wody oraz zmianę koloru kwiatów przez zanurzenie w kolorowej wodzie. Wyhodowały też własne przedszkolne kryształy! Dzieci mają wspaniale pomysły dotyczące stawianych pytań a co najważniejsze - przez własne działanie potrafią dowieść prawdziwość stawianych hipotez! Czekamy z niecierpliwością na kolejne zajęcia! 
Justyna Wyłupek