17-10-2020 "Serdeczna karteczka" dla pielęgniarki


W tym roku nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym plastyczno - technicznym „Serdeczna karteczka”.
Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.
W październiku  „Zwinne sarenki” przygotowały na zajęciach „Origami” serce dla  naszej cudownej pielęgniarki  szkolnej (Pracownika Ochrony Zdrowia).
Dzieci podziękowały Pani za pracę, za to że czuwa nad naszym zdrowiem. Na krótkim spotkaniu dzieci otrzymały kilka cennych wskazówek, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo.
Bardzo dziękujemy - „Zwinne sarenki”
Anna Romaniuk