21-11-2020 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 listopada 2014 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 20 listopada „Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka”.Konwencja Praw Dziecka to międzynarodowy dokument przyjęty przez ONZ 20 listopada 1989 roku. Obowiązuje prawie we wszystkich państwach świata, w Polsce od 7 lipca 1991 roku. W Konwencji zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Jej celem jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa dobrej opieki, wychowania oraz godnego i bezpiecznego życia.
Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, współzałożyciela międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Katarzyna Myzia