23-11-2020 Życzenia z okazji Dnia Życzliwości


Są takie serca, co wesprą w potrzebie,
i ciepłe dłonie, co twą dłoń uścisną
aż niepokoje wszystkie znów gdzieś prysną.
Jest taka dobroć, co serce ogrzeje
przyniesie radość i nowe nadzieje


W dniu życzliwości życzę:
życzliwych ludzi, prawdziwych przyjaciół,
radosnych chwil i zdrowia.
Julian Bośka