03-12-2020 Ślubowanie uczniów klas pierwszych


Dnia 26 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla całej społeczności szkolnej. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji Pani Wicedyrektor Agnieszka Siwiec potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały egzamin pierwszoklasisty. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Pani Wicedyrektor . Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu.
Agnieszka Kusznerow, Małgorzata Szuptarska, Justyna Tynecka