20-01-2021 Zajęcia czytelnicze w II b


Książka jest ważnym źródłem informacji. Jest również prosta w obsłudze( nie potrzebny jest Internet czy baterie). Książka pozwala lepiej zrozumieć siebie, innych oraz otaczający nas świat. Czytanie rozwija empatię, wrażliwość, pobudza fantazję i  wyobraźnię. 
Zajęcia czytelnicze odbywające się w klasie II b mają na celu przybliżanie świata książek, dostarczenie okazji do autokreacji ucznia, pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, mają wzmacniać i aktywizować uczniów  nieśmiałych. Dają szansę nabywania umiejętności interpretacji przeczytanego tekstu. Uczniowie wspaniale  prezentują wybrane przez siebie propozycje książkowe za co należą się im ogromne podziękowania. Brawo!!!
Małgorzata Kowalska- nauczyciel wspomagający