08-03-2021 Lekcje z Temidą


Klasy VIII a i VIII b w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz klasa VI b podczas godziny wychowawczej wzięły udział w ogólnopolskim programie „Lekcje z Temidą”. Program ten realizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości. Program ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, zagrożeń w Internecie oraz ochrony konsumenckiej. 
Lekcje przeprowadził p. Michał Przybysz łódzki radca prawny. Podczas zajęć mogliśmy dowiedzieć się: 
- o źródłach prawa w Polsce i poznaliśmy niektóre przepisy prawa anglosaskiego, 
- zastanawialiśmy się, dlaczego ludzie stworzyli prawo oraz jak mógłby wyglądać świat bez praw,
- jak wyglądają studia prawnicze i jakie są zawody prawnicze, 
- gdzie należy szukać pomocy, gdy padanie się ofiarą przestępstwa, 
- czym są prawa konsumenta i jak wygląda proces reklamacji oraz co należy zrobić, gdy kupiona przez Internet rzecz nie jest tą wymarzoną, 
- czym jest stalking i jak reagować na prześladowania w szkole, 
- jaką odpowiedzialność ponosimy za treści publikowane w Internecie.
Cieszę się, że mimo zdalnych lekcji udało się zorganizować ciekawe warsztaty uzupełniające treści wynikające z podstawy programowej. 

Daniel Siemiński