19-03-2021 Jeżyki i ich praca samodzielna


Nie od dziś wiadomo, że przedszkolaki najlepiej uczą się przez własne działania. Posiadają naturalną chęć poznawania otaczającego świata i chętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi dziećmi. Jeżyki podczas codziennych zajęć popołudniowych wykonują zadania, które wybierają samodzielnie. Rozwijają umiejętność współpracy, poznają środowisko, uczą się liczyć i czytać. Samodzielnie wybierają jaką aktywność chcą podjąć w danym momencie. Pracują w parach, indywidualnie i przy niewielkim wsparciu nauczyciela. Wiele pomocy, po które sięgają posiada kontrole poprawności wykonywanych zadań - co sprawia, że samodzielnie sprawdzają czy zadanie zostało wykonane poprawnie. Uwielbiają kolorować - kolorowanki odrysowują samodzielnie, przy użyciu wcześniej wydrukowanego szablonu. Koncentracja, skupienie, ciekawość i radość towarzyszą nam na co dzień :) 
Justyna Wyłupek