24-03-2021 Wiosenny kącik "Wiewiórek"


Maluszki  rozpoczęły wiosenne przebudzenie w kącikach przyrody - pomagały i same siały kwiatki. Zajęcia edukacyjne  miały na celu poszerzanie wiadomości dzieci na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli w kąciku przyrodniczym. Kącik przyrody jest dla dzieci doskonałym miejscem do obserwacji. Dzięki bezpośredniej obserwacji dzieci mają możliwość, poznania cyklu rozwoju roślin. Ponadto uczą się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów przy podlewaniu i dbaniu o roślinki. 
Cieszymy się z efektów naszej pracy:)
Marta Jędrzejewska