29-03-2021 Modele cząsteczek związków chemicznych w wykonaniu klas VIII


W czasie nauki zdalnej uczniowie klas VIII wykonali modele cząsteczek alkoholi. Dzięki temu lepiej zapamiętali wzory tych związków.
Marta Gutowska