01-04-2021 Kwiecień - Miesiąc Pamięci Narodowej


Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę. 

Jan Paweł II

Miesiąc kwiecień określany jest jako Miesiąc Pamięci Narodowej. Jest on okazją do złożenia hołdu wszystkim – dorosłym, młodzieży i dzieciom – którzy walczyli za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Przejawem patriotyzmu jest poznawanie i pielęgnowanie ważnych wydarzeń z historii naszego narodu, które „pisały” dzieje Polski. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (Cyprian Kamil Norwid). Wiele pokoleń Polaków tworzyło i tworzy naszą narodową historię, która stanowi fundament polskiej tożsamości narodowej. Józef Piłsudski powiedział, że „naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Pamiętajmy o wdzięczności dla tych, którzy walczyli i ginęli za to, byśmy teraz mogli żyć, pracować i uczyć się w wolnej Polsce. 

Niech chwile spędzone nad treścią poniższej prezentacji, nad wypowiedziami wielkich Polaków i przepięknymi poetyckimi utworami (ich fragmentami), będą chwilami patriotycznej zadumy i refleksji… 

Krystyna Siemiątkowska

Prezentacja - kliknij tutaj