06-04-2021 Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 - podsumowanie


Nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Dniu Bezpiecznego Internetu. W tym roku w ramach DBI w każdej klasie odbyły się lekcje informatyki poświęcone bezpieczeństwu w Internecie. Uczniowie w klasach czwartych założyli konto w serwisie sieciaki.pl, gdzie kończą kurs na najlepszego sieciaka. W klasach piątych uczniowie wykonali rysunek wirusa komputerowego. Uczniowie klasy szóstych prezentację multimedialną lub plakat na temat netykiety. Uczniowie klas siódmych plakat na temat zapobiegania hejtowi, a uczniowie klas ósmych strony internetowe na temat cyberprzemocy. W szkole dla wszystkich odbyły się warsztaty profilaktyczne online. Tematy realizowane to: Cyberpatusy-pośmiewisko w sieci? Czy autorytety XXI wieku?, Cyberprzestrzeń – anonimowość czy też grożą mi konsekwencje prawne?, Hejt? Jest spoko?, Dopalacze/używki – moc, energia czy wyniszczenie organizmy? Czy są mi potrzebne?
W trakcie zajęć z wychowawcą także poruszano tematy bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie oglądali filmy związane z bezpieczeństwem w sieci.
Justyna Zakrzewska