30-03-2016 Sprawdzian Szóstoklasisty


W dniu 5 kwietnia 2016 roku odbędzie się Sprawdzian Szóstoklasisty.  Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie ma dowozów i odwozów gimbusem  ani obiadu. Możliwość skorzystania ze świetlicy w godzinach 8.00-16.00