03-10-2016 14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej informacja


14 października 2016 r. Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników szkoły.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu nie ma dowozów, odwozów ani obiadu. Możliwa opieka świetlicowa w godz. 8-16