05-04-2017 Informacja ze szkoły z Nadarzyna w sprawie naboru do klasy VII sportowej


11 kwietnia 2017 r. o godz. 17:30 (wtorek) w sali 019 Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie ul. Sitarskich 4 odbędzie się spotkanie w sprawie naboru do klasy siódmej sportowej – piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców.

Warunkiem przyjęcia do klasy jest wysoka średnia na świadectwie ukończenia klasy szóstej, minimum bardzo dobra ocena z zachowania, pozytywny wynik testu sprawności fizycznej  i specjalistycznej, zgoda rodziców na udział w teście sprawnościowym i dobry stan zdrowia.

Testy sprawnościowe odbędą się w dniach:

18.05.2017, 25.05.2017 w godzinach 17:30-19:00.

Termin dodatkowy: 01.06.2017 godz. 17:30

Miejsce: obiekty GOS stadion i hala sportowa przy ul. Żółwińskiej (szkoła).