05-12-2017 Powiatowy Konkurs Biblijny - Harmonogram


Jest rzeczą fundamentalną, aby objawione Słowo inspirowało

radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane  w celu

przekazania wiary, a parafie i wszystkie wspólnoty katolickie powinny

proponować poważne i wytrwałe studiowanie Biblii’

- Papież Franciszek, Evangelii Gaudium

 

Powiatowy Konkurs Biblijny

im. Świętego Klemensa Rzymskiego

dla Szkół Podstawowych

Ewangelia wg św. Marka

Edycja III, rok szkolny 2017/18

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Ruścu

Koordynatorzy konkursu: katecheci - Krystyna Nowocień i Gabriela Sikora

 

Zakres tematyczny dla klas I-III:

Ewangelia wg św. Marka - praca plastyczna /technika dowolna, płaska, format A3/.

 

Zakres tematyczny dla klas  IV- VII:

Ewangelia wg św. Marka - praca pisemna w formie testu /zadania otwarte i zamknięte/. 

                        

 Regulamin konkursu

Cel konkursu:                  

1.    Ukazanie Pisma Świętego jako  źródła  wiary i zachęta do poznawania Słowa Bożego.

2.    Zachęcanie uczniów do wykorzystania wiedzy religijnej  w życiu. Kształtowanie prawidłowych wartości.

3.    Ukazanie Biblii jako arcydzieła literatury światowej.

4.    Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

 

Zakres materiału:

Ewangelia wg św. Marka wraz z wprowadzeniem oraz słownikiem /Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum/.

.

                                    

HARMONOGRAM  KONKURSU

Termin zgłaszania szkół:

 –do 06 marca 2018 r. na adres e-mailowy  szkoły lub koordynatora Krystyny Nowocień.

 

ETAP I /SZKOLNY/

organizują w swoich szkołach katecheci lub inni nauczyciele według ustalonego przez siebie porządku.

 

Oddziały  I-III

Szkoła wybiera sześć prac do II etapu konkursu. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora, tj. Szkoły Podstawowej w Ruścu.

-termin nadsyłania prac - do 09.03.2018 r.

Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę wypełnioną drukowanymi literami (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, jego telefon i adres  e-mailowy).

Oddziały  IV-VII

Trzech uczniów z każdej szkoły z największą liczbą punktów przechodzi do II etapu. Protokół z nazwiskami zwycięzców etapu szkolnego należy przesłać e-mailem do organizatora konkursu na adres: sprusiec@wp.pl  lub koordynatora: krysia-nowocien@o2.pl  

-termin - do 09.03.2018 r.          

 

ETAP II /Powiatowy/

Oddziały IV-VII

Finał odbędzie się 15 marca 2018 r. /czwartek/ w godzinach 12:50-12:35 w  Szkole Podstawowej w Ruścu. Zbiórka uczestników o 12:30 w holu głównym /parter/.

Uczniowie piszą test składający się z zadań zamkniętych i otwartych - czas 45 minut. Uczestnicy konkursu nie mogą w trakcie trwania konkursu korzystać z żadnych urządzeń /np. telefonów komórkowych, tabletów/, a także Biblii. 

 

WYNIKI KONKURSU

/dla oddziałów I-III oraz IV-VII/ zostaną podane na stronie Szkoły Podstawowej w Ruścu: www.sprusiec.nadarzyn.pl  oraz  przekazane katechetom poszczególnych szkół.

-termin - do 20.03.2018 r. ( wtorek)

 

Rozdanie nagród nastąpi w czasie wielkopostnych rekolekcji w Wielkim Tygodniu, 28.03.2018 w auli szkoły po Mszy Św. / godzina będzie podana w późniejszym terminie/

 

Dane adresowe do Konkursu:

Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, 05- 830 Nadarzyn                                                                     E-mail- sprusiec@wp.pl ,  tel./fax (22) 729 81 97  

Internetowa strona szkoły:  www.sprusiec.nadarzyn.pl                                                                                       

Katechetka Krystyna Nowocień, kom. 509 110 587, e-mail: krysia-nowocien@o2.pl