08-02-2018 INFORMACJA O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2018-2019


Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Ruścu
na rok szkolny 2018/2019 


Zapisy do oddziału  przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ruścu dla dzieci nowych, na rok szkolny 2018/2019, zamieszkujących na terenie gminy Nadarzyn, rozpoczynają się od 1 marca 2018r.

Poniżej przedstawiamy Państwu  harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

 Pozostałe informacje będą dostępne pod koniec lutego w zakładce Dokumenty

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego

prowadzonych przez Gminę Nadarzyn

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Lp.

 

Czynność

1.

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w danej placówce

21.02. - 27.02.2018r.

( informacja o liczbie wolnych miejsc 28.02.2018r.)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

(prowadzone wyłącznie w przypadki, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu procesu rekrutacji)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03. - 22.03.2018r.

12.04. - 26.04.2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

do 29.03.2018r.

do 08.05.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2018r.

10.05.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.04. - 10.04.2018r.

11.05. - 16.05.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.04.2018r.

18.05.2018r.