27-04-2018 Informacja o wolnych dniach


OGŁOSZENIE
30.04.2018 ( poniedziałek), 2.05.2018 ( środa), 4.05.2018 ( piątek ) wolne dni od zajęć dydaktycznych. 
W tych dniach świetlica szkolna czynna od 8.00 do 16.00