31-08-2018 Informacja dotycząca opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych.


Posiłki

1. Zgodnie z wytycznymi przepisów RODO, osoby nieobecne na zebraniu, proszone są o wypełnienie oświadczeń niezbędnych do korzystania z posiłków przedszkolnych. Druki oświadczeń będą dostępne u Pań nauczycielek oraz na stronie szkoły.

Oświadczenia prosimy dostarczyć do Pań Wychowawczyń do dnia 05.09.2018r.

2. Opłata za wyżywienie we wrześniu wynosi 190 zł.

Płatności należy dokonać do dnia 5 każdego miesiąca.

Płatność można uiścić gotówką na stołówce szkolnej w dniach 03-04.09.2018r.   w godzinach 7-9 lub na konto bankowe.

Nr. Konta:

02 1020 1055 0000 9502 0401 0732

Casa Catering sp. z o o.

Pruszków 05-800 ul. Staszica 1

W tytule proszę wpisać: Rusiec przedszkole, imię, nazwisko, grupa dziecka oraz miesiąc.

3. Możliwość odwołania posiłków

Posiłki można odwoływać danego dnia w godzinach  7-9,  drogą SMS pod numerem telefonu: 577157037

Bardzo proszę o wpisanie w treści SMS: imię i nazwisko dziecka, grupę przedszkolną oraz datę nieobecności.

 

Szanowni Państwo, pozostałe informacje, dotyczące wyżywienia dzieci zostaną podane na pierwszym zebraniu zorganizowanym we wrześniu.