14-09-2018 Opłaty za wyżywienie (stołówka i oddziały przedszkolne)


Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do piątego dnia danego miesiąca, na miejscu w godzinach 7:00 – 9:00 lub na konto:

Casa Catering sp. z o. o.

05-800 Pruszków

Ul. Staszica 1

Szkoła

83 1020 1055 0000 9802 0426 6953

Przedszkole

02 1020 1055 0000 9502 0401 0732