30-08-2019 Stołówka szkolne - odwoływanie posiłków


Odwoływanie posiłków w godzinach 7:00 – 9:00 rano pod numerem

tel. 577 157 037

W treści SMS proszę wpisać imię, nazwisko, klasę oraz datę nieobecności dziecka.

Dziękujemy!