07-09-2019 Wymagania edukacyjne i PSO


Wymagania edukacyjne i Przedmiotowe Systemy Oceniania poszczególnych przedmiotów w klasach znajdują się w zakładce "O szkole"