06-05-2020 Informacja dla rodziców - przedszkole


Szanowni Państwo,

informujemy, że Urząd Gminy Nadarzyn, Dyrektor Szkoły, jak również pracownicy oddziałów przedszkolnych są w stanie zapewnić bezpieczne warunki pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej /dotyczącymi zmniejszonej do 12 liczby dzieci w grupie, pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci osób pracujących w służbie zdrowia, w służbach mundurowych oraz w firmach pracujących na rzecz  zapobiegania i zwalczania Covid-19/ oraz pracę zgodną z procedurami bezpieczeństwa.

Mimo to – z powodu trudnej sytuacji epidemicznej w gminie – Wójt Gminy Nadarzyn podjął decyzję o wstrzymaniu otwarcia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ruścu do 25 maja.

W tym czasie Wójt Gminy Nadarzyn proponuje mieszkańcom przeprowadzenie badań serologicznych w celu wnikliwej analizy zachorowań na Covid-19 na terenie gminy. Wyniki przeprowadzonych badań oraz  dokładne określenie stanu epidemicznego  na terenie gminy umożliwią podjęcie decyzji o terminie otwarcia oddziałów przedszkolnych.

Biorąc pod uwagę wytyczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie oraz pierwszeństwa przyjmowania dzieci rodziców z określonych  grup zawodowych, a następnie dzieci rodziców, którzy ze względu na wykonywaną pracę nie będą mieli możliwości zajmowania się dzieckiem,  zwracamy się z prośbą o informację, kto z Państwa będzie potrzebował pomocy poprzez zapewnienie dziecku opieki w oddziałach przedszkolnych, a także o informację na temat miejsca pracy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku małej liczby chętnych rodziców do posłania dzieci do przedszkoli Wójt Gminy dopuszcza możliwość otwarcia tylko dyżurującego przedszkola bądź oddziałów przedszkolnych.

Agnieszka  Sobczyńska 

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/18422/WytyczneGISdlazlobkowiprzedszkoli-1.pdf