26-05-2020 Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Celem zapewnienia maksymalnego  bezpieczeństwa przy otwarciu placówek oświatowych, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020r.

DYŻUR WAKACYJNY w roku 2020 zostaje ODWOŁANY w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa.

Organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gminy Nadarzyn będą sprawowały opiekę nad zapisanymi w placówce wychowankami do końca lipca 2020r.